Admin

Toddlers- wprowadzenie w pedagogikę Marii Montessori dla dzieci od 1 do 3 roku życia


periodCzas trwania
22-26 lipca 2019
5 dni w godzinach 9-17
placeLokalizacja
Montessori Academy for International Children
ul. Janczarów 2B
Warszawa
priceCena
1100zł ( wpłata do 14 czerwca)
1200zł ( wpłata pomiędzy 14 czerwca a 5 lipca)
1300zł ( wpłata od 5 lipca)
nbHoursLiczba godzin
50 godzin dydaktycznych
nbPlacesLiczba miejsc
20
recruitmentDateRekrutacja
zapisy do 15 lipca 2019 lub do wyczerpania miejsc.
Rezerwacją miejsca na kursie jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200zł.
bankingDataDane do przelewu
nr konta 07 1160 2202 0000 0002 5898 2530,
Stowarzyszenie Montessori bez Granic, ul. Królewicza Jakuba 36, 02-956 Warszawa.
W tytule przelewu prosimy wpisać „Kurs toddlers” oraz imię i nazwisko kursanta.
leaderProwadząca
Katarzyna Chorosz
contactKontakt
zgloszenie@montessoribezgranic.edu.pl

:Zgłoszenia mailem wraz z potwierdzeniem wpłąty na adres: zgloszenie@montessoribezgranic.edu.pl . Rezerwacją miejsca na kursie jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 200zł.

Cele kursu


Celem proponowanego kursu jest wprowadzenie nauczycieli, opiekunów i rodziców dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia w pedagogikę Marii Montessori. Kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne, podstawy metodyki pracy z materiałem (prezentacje pracy z pomocami), jak i czas na ćwiczenia. Będzie również czas na na pytania, dyskusję i wymianę doświadczeń. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Program kursu


Podstawy teoretyczne (10h wykładów):
1.Koncepcja pedagogiki Marii Montessori
2. Dziecko i jego rozwój wg Marii Montessori - od 1 do 3 roku życia
3. Przygotowane otoczenie:
- Kryteria aranżacji przestrzeni edukacyjnej i materiałów rozwojowych
-Rola i postawa nauczyciela, sposoby komunikacji z dziećmi, współpraca z rodzicami
4. Plan dnia, codzienne rytuały, obchodzenie specjalnych uroczystości
5. Proces adaptacji oraz proces odpieluchowania w żłobku

Podstawy metodyki pracy z pomocami Montessori (40h zajęć warsztatowych):
1.Prezentacje pomocy z działów:
- sensoryka jako wstęp do edukacji matematycznej
- język
- życie codzienne
- muzyka i sztuka

2. Czas na ćwiczenia

Prowadząca


Katarzyna Chorosz:

Zawodowo pracuje z dziećmi od 2006 roku. Aktualnie - jako nauczycielka w międzynarodowej placówce Montessori.
Posiada wykształcenie wyższe z zakresu: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna - kształcenie zintegrowane oraz Pedagogika Przedszkolna z terapią pedagogiczną.


Ukończyła wiele kursów i szkoleń m.in. Pedagogika Marii Montessori - Wychowanie małego dziecka do 3-go roku życia w Polskie Stowarzyszenie Montessori, kurs I i II stopień NVC, "Wspierające towarzyszenie kobiecie rodzącej - podstawowe umiejętności w pracy douli" oraz wiele innych.


Od 2012 roku związana z wieloma miejscami spotkań dla rodzin, prowadziła autorskie warsztaty dla kobiet w ciąży oraz założyła klub mam. Z jej udziałem odbyły się psychoedukacyjne warsztaty doskonalenia umiejętności rodzicielskich, których celem było udzielanie wsparcia rodzicom w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych.


Obecnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Montessori Bez Granic, Fundacją Przystanek Twórczość, Stowarzyszeniem Mamy Czas, gdzie prowadzi warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i rodziców.


Bliskie jej są założenia pedagogiki alternatywnej, dlatego po wieloletnich poszukiwaniach swojego miejsca w placówkach o tradycyjnych metodach kształcenia i wychowania, całym sercem skłania się ku pedagogice Marii Montessori, a ideę towarzyszenia młodym ludziom na drodze poznania ich własnych możliwości - przybliża innym z pasją.

Prywatnie mama siedmioletniego Cyryla.