Admin

O STOWARZYSZENIU


Stowarzyszenie Montessori bez Granic zostało założone w maju 2013 roku. Jest organizacją społeczną, której celem jest propagowanie pedagogiki i filozofii Marii Montessori, a także popularyzacja i wspieranie rozwoju instytucji edukacyjnych. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie lub organizowanie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń, pomoc w otwieraniu placówek Montessori lub przekształcaniu placówek w placówki kształcące metodą Montessori, prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat pedagogiki Montessori.

Stowarzyszenie pragnie współpracować z osobami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działania lub zainteresowanych celami Stowarzyszenia. Planuje współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej. W ramach Stowarzyszenia planujemy również projektowanie, tworzenie i rozprowadzanie pomocy edukacyjnych.

W pierwszym roku działalności członkowie Stowarzyszenia prowadzili roczne zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogicznym dotyczące pedagogiki Montessori. W marcu 2015 roku na Uniwersytecie Warszawskim ruszyły studia podyplomowe dotyczące pedagogiki Montessori w Edukacji Przedszkolnej współprowadzone i współorganizowane przez Stowarzyszenie.

Od kwietnia 2014 roku w ramach Stowarzyszenia prowadzony jest Kurs Podstawowy (przedszkolno-szkolny), tzw. Warszawski Kurs Montessori.

Od października 2016 r. prowadzimy roczny Kurs Przedszkolny Pedagogiki Montessori.

Bierzemy udział w OSEA (Ogólnopolskie Spotkanie Edukacji Alternatywnej), Festiwalu Matematyki, organizowanym w siedzibie Gazety Wyborczej, różnych konferencjach Montessori (np. International Montessori Congress w Pradze VII 2017, Montessori Europe Congresss w Sofii X 2018, Międzynarodowej Konferencji Montessori w Warszawie IV 2019, Polskich Dniach Montessori w Łodzi VI 2019).

Organizujemy warsztaty z podstaw pedagogiki Montessori i nie tylko.

nasz zespół


Dominika Izdebska
Przewodnicząca
Studiowałam w Warszawie i Paryżu malarstwo i grafikę oraz historię sztuki. Od 1996 roku prowadzę zajęcia artystyczne dla dzieci i rodzin. Jestem absolwentką psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Ukończyłam Institut Superieur de Maria Montessori dyplomem Nauczyciela Montessori AMI w 2002 roku. Pracowałam w placówkach w Paryżu i Warszawie jako nauczyciel Montessori. Od 2003 roku prowadzę anglojęzyczne przedszkole Montessori Academy for International Children w Warszawie. Prowadzę warsztaty i wykłady dla rodziców o metodzie Montessori, współprowadziłam kursy dla nauczycieli w Polskim Instytucie Montessori. Jestem Przewodniczącą i współzałożycielką Stowarzyszenia Montessori bez Granic, członek AMI. Wspieram edukację alternatywną i edukacje domową.
Dowiedz się więcej
Hanna Gorska
Wiceprzewodnicząca
W 2006 roku ukończyłam kierunek Edukacja Początkowa z Reedukacją na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam kurs Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori (2007 r.) oraz Kurs Edukacji Przedszkolnej i Kurs Edukacji Wczesnoszkolnej zorganizowany przez Polski Instytut Montessori. Współpracowałam jako wykładowca z Polskim Instytutem Montessori. Od 7 lat współpracuję z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli z Koszarawy Bystrej. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Montessori bez Granic. Od siedmiu lat pracuje jako nauczyciel Montessori w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie.
Dowiedz się więcej
Joanna Szymańska
Wiceprzewodnicząca
Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją surodpedagogika oraz Studiów Podyplomowych w zakresie wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam Kurs Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciól Montessori oraz Kurs Wczesnej Edukacji Montessori w Kanadyjskim Instytucie Ksztalcenia Nauczycieli Montessori. Odbyłam dwutygodniowy staż i szkolenie dla trenerów Montessori w Rochester, Minnessota w Stanach Zjednoczonych. Jestem absolwentką warsztatów psychologicznych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz warsztatów z Komunikacji Bez Przemocy. Wraz z Magdaleną Kanią przeprowadziłam badania na temat zastosowania elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu. Obecnie współprowadzę grupę w Przedszkolu Montessori „Słonecznik”.
Dowiedz się więcej
Magdalena Kania
Sekretarz
Ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna. Jestem absolwentką Kursu Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori (2005 r.) oraz Kursu Wczesnej Edukacji Montessori organizowanego przez Kanadyjski Instytut Kształcenia Nauczycieli Montessori (2008 r.). Ukończyłam także warsztaty psychologiczne oraz szkolenie w zakresie „Prowadzenie grupy i kompetencje trenerskie” w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz cykl warsztatów z metody Porozumienia bez Przemocy (NVC). Od 2007 roku pracuję jako nauczycielka Montessori. Od kilku lat prowadzę warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, a także zajęcia dla studentów na temat metody Montessori lub trudnych sytuacji wychowawczych. Współpracowałam z Polskim Instytutem Montessori – prowadziłam roczny kurs dla przyszłych nauczycieli Montessori w Gdańsku, roczne warsztaty w Rzeszowie oraz opiekowałam się praktykantami. Jestem współzałożycielką i Sekretarzem Stowarzyszenia "Montessori bez Granic".
Dowiedz się więcej
Magda Rozbicka
Koordynator Kursu
Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacjami terapia pedagogiczna i pedagogika wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją polityka oświatowa. Ukończyłam Warszawski Kurs Montessori organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej oraz Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyłam w kilku edycjach warsztatów i superwizjach dla nauczycieli z Porozumienia bez Przemocy oraz w kilku edycjach warsztatów dla osób pracujących z dziećmi prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2012 roku pracuję w Przedszkolu Montessori Słonecznik w Warszawie. Współtworzę Stowarzyszenie Montessori bez Granic, w ramach którego koordynuję warsztaty i kurs przedszkolny oraz prowadzę zajęcia na kursach i warsztatach.
Dowiedz się więcej
Karolina Dalessandro
Koordynator kursów i warsztatów
Jestem absolwentką studiów licencjackich z pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiów magisterskich z pracy społeczno-wychowawczej z dzieckiem i rodziną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę o pedagogice Montessori zdobyłam podczas pierwszej edycji studiów podyplomowych Wychowania Przedszkolnego metodą Marii Montessori na Uniwersytecie Warszawskim, które współprowadzone były przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic. Ukończyłam również studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Od 2015 roku pracuję w przedszkolach Montessori.
Dowiedz się więcej
x
Studiowałam w Warszawie i Paryżu malarstwo i grafikę oraz historię sztuki. Od 1996 roku prowadzę zajęcia artystyczne dla dzieci i rodzin. Jestem absolwentką psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Ukończyłam Institut Superieur de Maria Montessori dyplomem Nauczyciela Montessori AMI w 2002 roku. Pracowałam w placówkach w Paryżu i Warszawie jako nauczyciel Montessori. Od 2003 roku prowadzę anglojęzyczne przedszkole Montessori Academy for International Children w Warszawie. Prowadzę warsztaty i wykłady dla rodziców o metodzie Montessori, współprowadziłam kursy dla nauczycieli w Polskim Instytucie Montessori. Jestem Przewodniczącą i współzałożycielką Stowarzyszenia Montessori bez Granic, członek AMI. Wspieram edukację alternatywną i edukacje domową.
W 2006 roku ukończyłam kierunek Edukacja Początkowa z Reedukacją na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam kurs Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori (2007 r.) oraz Kurs Edukacji Przedszkolnej i Kurs Edukacji Wczesnoszkolnej zorganizowany przez Polski Instytut Montessori. Współpracowałam jako wykładowca z Polskim Instytutem Montessori. Od 7 lat współpracuję z Niepublicznym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli z Koszarawy Bystrej. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia Montessori bez Granic. Od siedmiu lat pracuje jako nauczyciel Montessori w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin w Warszawie.
Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją surodpedagogika oraz Studiów Podyplomowych w zakresie wychowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam Kurs Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciól Montessori oraz Kurs Wczesnej Edukacji Montessori w Kanadyjskim Instytucie Ksztalcenia Nauczycieli Montessori. Odbyłam dwutygodniowy staż i szkolenie dla trenerów Montessori w Rochester, Minnessota w Stanach Zjednoczonych. Jestem absolwentką warsztatów psychologicznych w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz warsztatów z Komunikacji Bez Przemocy. Wraz z Magdaleną Kanią przeprowadziłam badania na temat zastosowania elementów metody Marii Montessori w kształceniu przedszkolnym dzieci z wadą słuchu. Obecnie współprowadzę grupę w Przedszkolu Montessori „Słonecznik”.
Ukończyłam studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna. Jestem absolwentką Kursu Pedagogiki Marii Montessori I i II stopnia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Montessori (2005 r.) oraz Kursu Wczesnej Edukacji Montessori organizowanego przez Kanadyjski Instytut Kształcenia Nauczycieli Montessori (2008 r.). Ukończyłam także warsztaty psychologiczne oraz szkolenie w zakresie „Prowadzenie grupy i kompetencje trenerskie” w Polskim Towarzystwie Psychologicznym oraz cykl warsztatów z metody Porozumienia bez Przemocy (NVC). Od 2007 roku pracuję jako nauczycielka Montessori. Od kilku lat prowadzę warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, a także zajęcia dla studentów na temat metody Montessori lub trudnych sytuacji wychowawczych. Współpracowałam z Polskim Instytutem Montessori – prowadziłam roczny kurs dla przyszłych nauczycieli Montessori w Gdańsku, roczne warsztaty w Rzeszowie oraz opiekowałam się praktykantami. Jestem współzałożycielką i Sekretarzem Stowarzyszenia "Montessori bez Granic".
Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacjami terapia pedagogiczna i pedagogika wczesnoszkolna oraz Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją polityka oświatowa. Ukończyłam Warszawski Kurs Montessori organizowany przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej oraz Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego Metodą Marii Montessori na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyłam w kilku edycjach warsztatów i superwizjach dla nauczycieli z Porozumienia bez Przemocy oraz w kilku edycjach warsztatów dla osób pracujących z dziećmi prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Od 2012 roku pracuję w Przedszkolu Montessori Słonecznik w Warszawie. Współtworzę Stowarzyszenie Montessori bez Granic, w ramach którego koordynuję warsztaty i kurs przedszkolny oraz prowadzę zajęcia na kursach i warsztatach.
Jestem absolwentką studiów licencjackich z pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiów magisterskich z pracy społeczno-wychowawczej z dzieckiem i rodziną na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wiedzę o pedagogice Montessori zdobyłam podczas pierwszej edycji studiów podyplomowych Wychowania Przedszkolnego metodą Marii Montessori na Uniwersytecie Warszawskim, które współprowadzone były przez Stowarzyszenie Montessori bez Granic. Ukończyłam również studia podyplomowe z zarządzania oświatą. Od 2015 roku pracuję w przedszkolach Montessori.