Admin

Nasza oferta


Kurs Przedszkolny
Kurs Przedszkolny
calendar icon12.10.2019 - 21.06.2020

Program Kursu został opracowany tak, aby absolwent posiadał specjalistyczne przygotowanie do nauczania przedszkolnego metodą Montessori, potrafił wspierac wszechstronny rozwój dzieci, indywidualizować proces nauczania, współpracować z innymi nauczycielami, z rodzicami wychowanków i posiadał umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową. 

 

W planie przewidzine jest w sumie 250 godzin zajęć praktyczncyh - pracy z materiałem z każdego z działów edukacji w systemie Montessori, 180 godzin praktyk pod okiem doświadczonych nauczycieli Montessori w wyselekcjonowanych przedszkolach, a także m.in. zajęcia z psychologii rozwojowej, dydyaktyki, matematyki i języka polskiego, warsztaty z edukatorem seksualnym na temat rozwoju psychoseksualnego dziecka i warsztaty o dziecięcej ekspresji przez sztukę. 

Wakacyjny kurs Toddlers- wprowadzenie w pedagogikę Montessori dla dzieci 1-3 r.ż.
Wakacyjny kurs Toddlers- wprowadzenie w pedagogikę Montessori dla dzieci 1-3 r.ż.
calendar icon22-26 lipca 2019
calendar icon/><span class=1100 -1300 zł

Wakacyjny Kurs przedszkolny dla Asystentów
Wakacyjny Kurs przedszkolny dla Asystentów
calendar icon5 - 9 sierpnia 2019 r.
calendar icon/><span class=1100 -1300 zł

Kurs będzie się składał z kilku, przeplatających się ze sobą, części. Program obejmuje zarówno zagadnienia teoretyczne, podstawy metodyki pracy z materiałem (prezentacje pracy z pomocami), jak i czas na ćwiczenia. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

Wakacyjny kurs - Wprowadzenie Wczesnoszkolne
Wakacyjny kurs - Wprowadzenie Wczesnoszkolne
calendar icon29 lipca -3 sierpnia 2019
calendar icon/><span class=1300-1500

Wprowadzenie do wczesnoszkolnej pedagogiki Marii Montessori to cykl wykładów i zajęć praktycznych przeznaczonych dla nauczycieli wczesnoszkolnych oraz wszystkich tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę na temat kształcenia dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej zgodnie z metodą Marii Montessori. Zajęcia poprowadzą Hanna Gorska  - nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem w klasach 1-3 oraz wykładowca Stowarzyszenia Montessori bez Granic oraz Katarzyna Chałupka- nauczycielka nauczania początkowego od 14 lat pracuje w klasach 1 – 3 prowadzonych z elementami pedagogiki Marii Montessori. 

Warsztaty
Warsztaty
calendar icon1 dzień
calendar icon/><span class=100 - 300 zł

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dotyczące metody Montessori. Oferujemy zarówno warsztaty będące wstępem do metody Montessori, jak i warsztaty dopasowane do potrzeb placówki, poprzedzone obserwacją pracy własnej prowadzonej na jej terenie.

W pierwszym semestrze planujemy warsztaty wprowadzające do pedagogiki Montessori:

22.09 - Życie codzienne
6.10 - Sensoryka
20.10 - Edukacja matematyczna
24.11- Edukacja kosmiczna
8.12 - Edukacja językowa

Grupa Superwizyjna dla Nauczycieli
Grupa Superwizyjna dla Nauczycieli
calendar icon4 spotkania w I semestrze
calendar icon/><span class=400 zł (zniżka po 5% dla dwóch lub więcej nauczycieli z tej samej placówki)

Z niektórymi trudnymi sytuacjami w pracy nauczyciela radzimy sobie od ręki, inne ciążą nam i odbierają energię do pracy. Aby lepiej radzić sobie z jednymi i drugimi, dzielić się doświadczeniami, wymieniać pomysły, wspólnie proponować rozwiązania, zapraszamy do udziału w grupie superwizyjnej dla nauczycieli. 

Grupa zajmie się tematami takimi jak: relacje z rodzicami, komunikacja w zespole, dbanie o siebie w codziennym natłoku obowiązków oraz, oczywiście, tematami zgłoszonymi przez uczestników. Uwzględniona będzie specyfika pracy w placówkach o niedyrektywnym podejściu do dziecka.

Kurs Podstawowy Pedagogiki Montessori
Kurs Podstawowy Pedagogiki Montessori
calendar icon2 semestry

Kurs podstawowy to przygotowanie do nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego metodą Marii Montessori. Celem kursu jest:
  • poznanie podstaw teoretycznych pedagogiki Marii Montessori
  • nauka sposobu prezentacji materiałów Montessori dzieciom
  • zdobycie umiejętności niezbędnych nauczycielowi Montessori (m.in. wspierania wszechstronnego dzieci)
  • nauka prowadzenia grupy przedszkolnej i szkolnej metodą Montessori i zdobycie doświadczenia
  • opanowanie podstaw dydaktyki matematyki i języka polskiego
 

Studia Podyplomowe
Studia Podyplomowe
calendar icon2 semestry
calendar icon/><span class=4500 zł

Studia podyplomowe Wychowania Przedszkolnego metodą Marii Montessori na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Studia trwają 2 semestry, zajęcia prowadzone są w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (2 zjazdy/mies.). Obejmują 320 godzin dydaktycznych oraz 160 godzin praktyk w placówkach montessoriańskich. Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich.
Program zajęć został opracowany tak, by absolwent studiów posiadał specjalistyczne przygotowanie do nauczania przedszkolnego metodą Montessori, potrafił wspierać wszechstronny rozwój dzieci, indywidualizować proces nauczania, współpracować z innymi nauczycielami, z rodzicami wychowanków i posiadał umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.